Goigs a la Mare de Déu de la Guia. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS QUE SE CANTAN A LA VERGE MARIA DE LA GUIA, EN IGUALADA EN LO CARRER DEL ARGENT.

Mare de Déu de la Guia

Cantarém ab alegria
vostras gracias gran Senyora
Verge y Santa de la Guia,
y dels Cels Emperadora.

En lo Cel lo imens poder
de la Trinitat sagrada
vehent vostre intacto Ser,
del Fill volgué fosseu Mare,
esperant lo ditxos dia
de ser Vos Mare, y Senyora.
...
Ab vostre amor Maternal
amparau tota la gent,
de aquest Poble, en especial
tot lo carrer del Argent,
y á tot aquest cap de Vila
siau sempre protectora.

Puix que tota aquesta Vila
en eix Portal vos adora,
serviunos de Nort y Guia,
Soberana Emperadora.
Verge y Santa de la Guia,
y dels Cels Emperadora.


Font de la Guia al començament del Carrer de l'Argent d'Igualada.
Aquesta font recorda la capella dedicada a la Mare de Déu de la Guia que hi havia sobre el Portal de Capdevila. L'estrella de la font és un recordatori de la Mare de Déu com a guia dels cristians.
Foto: Google Maps
Uns altres goigs de la Mare de Déu de la Guia


Comentaris