Goigs a la Mare de Déu del Remei. Veïnat dels Brucs de Ripoll (Ripollès, Girona)

GOIGS QUE SE CANTAN Á MARIA SANTÍSSIMA BAIX LA INVOCACIÓ DEL REMEY, LA IMATGE DE LA QUAL SE VENERA EN LA SUA PROPIA CAPELLA EN LO VEINAT DELS BRUCHS DE LA PARROQUIA DE SANT PERE DE RIPOLL.

Ceràmica de la Mare de Déu del Remei de Ripoll

Verge pura celestial
De excelentíssim candor
Vos sou lo remey millor
que desterra nostre mal.

Vos sou, Senyora, elegida
pera donarnos remey
preservada de la lley
en que suspira oprimida
la descendencia afligida
del primer home mortal.
...
Estos moradors zelosos
dels Bruchs en vostre servey
baix lo títol del Remey
vos veneran fervorosos:
los ha fèt sempre ditxosos
un favor especial.

A tota pena acudiu,
tota dolencia curáu,
als cegos vista donáu,
als pecadors convertiu,
y als desamparats cubriu
ab lo manto maternal.
...Mare de Déu del Remei que es porta en processó. L'aplec és el 14 d'octubre. Es surt en processó des de la parròquia fins a l'ermita. Els acompanya L'hereu, La pubilla, L'hereuet, La pubilleta i La dameta de Ripoll.
Fotos i més informació de la festa del Remei de Ripoll: El Bressol

Interior de l'ermita del Remei.
Foto: El Bressol

Ermita del Remei del veïnat dels Brucs.
Foto: Caminant pel Ripollès

Foto: El Bressol
Comentaris