Goigs a la Mare de Déu del Pessebre. Sant Miquel de Cuixà (Codalet, Conflent)

GOIGS EN LLAHOR DE NOSTRA SENYORA DEL PESEBRE, VENERADA EN LO ANTIQUISSIM MONESTIR DE SANT MIQUEL DE CUXÁ, DE MONJOS BENEDICTINS, SITUAT EN UN LLOCH NOMENAT EXALADA, PROP DEL RIU TET, EN LA VALL DE CONFLENT. COMPOSTS PER G. S. P.

Mare de Déu del Pessebre. Cripta del Pessebre a Sant Miquel de Cuixà.
Foto i més informació: Art Medieval

Vullaunos á nal cel rebre
Alcansantnos bon repós;
Verge y Mare del Pesebre,
A tot mal daunos socòs.

De Cuxá en lo hermós convent
Ja de antich sou venerada;
Pe 'ls faels sempre llohada
De un modo molt esplendent;
Per ells sou en tot moment
Far segur y lluminós.

Un prodigi molt preclar
Té lloch en vostra Capella,
Lo cual á tothom maravella
Per ser nou y singular;
Y es que 'l oli en vostre altar
Jamay pot fer llum á Vos.
...
¡Oh Verge y Mare Maria!
De Pessebre se os nomena,
Puig vostre iglesia está plena
De tresors de gran valía;
Reliquias de la establia
Hont nasquè Jesús hermós.
...
Puig á Jesús vau concebre
De un modo 'l mes portentós;
Verge y Mare del Pesebre,
A tot mal daunos socós.


S'anomena Mare de Déu del Pessebre per les nombroses relíquies del Sant Pessebre que hi havia al monestir.


Cripta del Pessebre i altar de la Mare de Déu a Sant Miquel de Cuixà (s. XI)
Foto: madteam

Sant Miquel de Cuixà
Foto: Cancre


Comentaris