Goigs a l'Immaculat Cor de Maria. Cervera (Segarra, Lleida)

GOIGS A L'IMMACULAT COR DE MARIA QUE ES VENERA EN L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE CERVERA. LLETRA DE MN. JACINT VERDAGUER. TONADA DE MN. JOSEP MAIDEU.

L'Immaculat Cor de Maria

Estrella de nostre dia
Jardí de nostres amors:
Cor puríssim de Maria
Convertiu els pecadors.

Terra verge no llaurada
Que rosà l'Esperit Sant;
Amb tan cèlica rosada,
¡Quines flors hi naixeran!
La primera que hi floria,
Terra i cel omple d'olors.

Sou del Cel la Via bella
Per a on baixà el bon Déu,
Remuntant després per ella
Amb qui vulga ser fill seu.
On, del Cel hermosa Via,
Volem ser tots seguidors.

El vostre Cor, Verge Mare
Del bon Jesús fou el bres.
On el bressà l'Etern Pare
De l'amor dels dos corprès.
Vós vetlleu, quan Ell somnia,
El somni de sos amors.

Arca sou de l'Aliança
Que guardeu la vera llei;
Astre formós de l'esperança,
Domicili del gran Rei.
Puix reial sobirania
Vós teniu en tots els cors.

De vostre Fill les memòries
En aqueix Cor les guardeu.
Rosari de vostres glòries
Que en vostre cel·la passeu;
Repassar jo amb Vós voldria
Vostres glòries i dolors.

Set espases vos coronen,
Set espases de pecat;
¡Quina paga, oh Mare, us donen
Vostres fills que heu tant aimat!
¡Jo també us claví la mia
Fent-vos Mare de dolors!

Vós sou l'Escola divina
On la ciència del Cel
Raja com l'or de la mina,
Com de la bresca la mel
Sol formós sempre en migdia.
Difundiu vostres clarors.

Del de Jesús és l'Albada
Vostre Cor formós i bell,
D'aqueix Cel mística entrada,
D'aqueix temple ric cancell.
En el vostre principia
El gran riu dels seus amors.

Prou sentí la flama vostra
El venerable Claret,
Quan com Font al món us mostra,
Per calmar d'amor la set;
De la vostra Confraria
Fa a sos fills propagadors.


Església-Convent de sant Antoni a Cervera
Foto i més informació: Met de Ribes


Comentaris