Goigs a la Mare de Déu del Pla. Biosca (Segarra, Lleida)

Mare de Déu del Pla, a Biosca.

Puig Déu vos ha exaltada,
en el lloc ahont Ell Està:
Cantarem, agraciada,
vostres goigs Verge del Plà.

El primer Verge Sagrada,
fou la Anunciació,
quant vos vingué la embaixada
de la Encarnació,
que de la mes alta esfera
Gabriel vos aportà;
possats els genolls en terra
humilment vos saludà.
...
Puig els tresors de Déu nostre
els teniu en vostra mà,
feune part al Poble vostre
excel·lent Verge del Plà:
puig sou de gràcia plena
i Déu en Vós s'encarnà;
lliuraunos de les cadenes
que el pecat nos causà.
...
Siau nostra Protectora
Verge Sagrada del Plà.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església de Sant Pelegrí o de la Mare de Déu del Pla
Foto i més informació: Catalunya Medieval

Uns altres goigs, amb lletra de Manuel Esquer:


Altar de la Mare de Déu del Pla
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Delejant del cel les joies
ara als peus del vostre altar,
us cantem les vostres glòries,
tots, Verge Santa del Pla.

Cada dia una poncella
brostarà del vostre cor;
Biosca serà, Maria,
un roserar ben flairós:
cada fill de vostra terra,
un joiell del vostre altar,
i a redós de vostra ermita
sempre una fronda esclatant.

És alcàsser de Biosca
l'esglesiola on regneu Vós,
de nostres terres defensa,
i del cel el baldelló;
és vostra imatge l'anella,
que al vostre cor va trucant,
cada pic de les pregàries
en el cel va ressonant.

És llecorosa la terra,
amb tants afanys i dolors,
és una farga de penes,
tota ella una vall de plors;
quan el llindar d'aquest temple
amb gran joia hem travessat,
contemplant la vostra imatge
un altre món va brillant.

Els angelets de la glòria,
canteu-li tots a munions,
davalleu del cel joiosos,
estreneu-hi més cançons;
refileu-li, caderneres,
veniu a niar, pardals,
que és Mare de tots i Reina
la Mare de Déu del Pla.

L'àngel porta una avinença
entre el cel i el nostre món;
Deu vol fer misericòrdia,
i ha escollit el vostre cor;
us cantarà ses lloances
davant vós aletejant,
i us dirà que sou sa Mare
si us plau a vós d'acceptar.

Enrastelleu cada dia
fills de Biosca, més llaors
a la que és Reina i és Mare,
Senyora dels nostres cors;
des d'aquest joliu alcàsser,
tots al cel afitorant,
a l'Alcàsser de la glòria
arribarem bo i cantant.

Delejant del cel les joies
ara als peus del vostre altar,
us cantem les vostres glòries
tots, Verge Santa del Pla.Comentaris