Alabances al Santíssim, de Mn. Cinto Verdaguer


Nit de juny, quantes estrelles
veus sortir, com flors novelles,
al jardí del firmament?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Quantes són tes ones totes,
mar; cada ona quantes gotes,
que remous eternament?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Quants brins d'herba té l'herbatge?
Quantes fulles té el boscatge?
Quants rumors escampa el vent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Quantes flors, com jardinera,
té l'hermosa primavera
per mostrar al sol naixent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Univers, quants grans de terra
tens del pla fins a la serra,
de Llevant fins a Ponent?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Quants raigs tens, oh sol bellíssim,
quan, com l'Hòstia de l'Altíssim,
vas alçant-te en Orient?
Tantes vegades
alabances sien dades
al Santíssim Sagrament.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris