Goigs del beat Dídac de Cadis

Beat Dídac de Cadis

Puix Jesús vos acompanya
com al seu conquistador:
Fervent Apòstol d'Espanya,
inflamau lo nostre cor.
...
Jesucrist des del sagrari
vos digué: -Acosta't a Mi-,
obligant-vos a volar-hi
amb ales de querubí.
Què us digué el Senyor allí
dels secrets del seu amor?
...
Amb cilici i disciplines
vostre cos teniu sumís;
sempre creixen entre espines
les roses del Paradís;
vós sou del roser d'Assís
que l'Espanya ompliu d'olor.

Goigs escrits per Mn. Cinto Verdaguer, amb motiu de la
beatificació d'aquest missioner per Lleó XIII (17-IV-1894)Comentaris