Goigs dels germans màrtirs sant Aciscle i santa Victòria, de Mn. Cinto Verdaguer


Lliris ab sanch esmaltats,
flors del jardí de la glòria,
màrtirs Aciscle y Victòria,
siau nostres advocats.

De Espanya sou naturals
y en Còrdoba vos criàreu,
la fe santa professàreu
fugint la secta dels mals;
puig en los béns eternals
estau solament posats,
màrtirs Aciscle y Victòria,
siau nostres advocats.
...

Preguem: Concediu-nos, Senyor, un augment d'aquella fe que els germans màrtirs sant Aciscle i santa Victòria conservaren fins a l'efusió de la sang, que va ésser la seva glòria; feu que la mateixa fe ens faci justos, per haver-la seguit amb integritat. Per nostre Senyor Jesucrist, Déu nostre. Amén.

Font: bibliogoigs


Comentaris