Goigs a sant Ferriol. Veïnat de Fornells de Besalú (La Garrotxa, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT FERRIOL, LA CAPELLA DEL CUAL ESTÁ SITUADA EN LO VEYNAT DE FORNELLS, PARROQUIA DE SANT VICENS DE BESALÚ.


Recaptaulos la salút
à la gent que tant vos vol:
Martyr sou de gran virtut
Gloriós Sant Ferriól.
...
O Parroquia de Besalú
te pots tenir per ditxosa,
en lo veynat de Fornells
tens prenda tant preciosa;
alcançarás tota cosa,
puix lo Senyor aixiu vol,
Martyr sou de gran virtut.

Cantarém molt humilment,
llahors vostres com se sol,
Martyr sou de gran virtut,
Gloriós Sant Ferriól.


Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Miquel Puig i Reixach

Font: bibliogoigs

Font: Amadeu Inglés
Font: Bibliogoigs

Sant Ferriol de Besalú
Foto de Lluís Canyet


Comentaris