21 de juliol: sant Daniel.

divendres, 2 de març de 2012

Goigs a sants Bonós i Maximià. Copatrons de Blanes (La Selva, Girona)

Sants Bonosi i Maximià
Per amor doneu la vida,
Bonosi i Maximià.
Desvetlleu la fe adormida,
fills del poble cristià.
...
Pel treball honrat i noble
dintre casa, al camp i al mar,
beneïu el vostre poble
posant ordre en cada llar.
Germanor en plena florida
dintre Blanes feu brollar.
Desvetlleu la fe adormida,
fills del poble cristià.
...
Si a la vila heu fet presència
amb vostre ànim resolut,
aviveu els fills l'essència
de la terra on heu crescut,
per sentir l'ànima ardida
en la lluita i l'alenar.
Desvetlleu la fe adormida,
fills del poble cristià.
...
Som hereus d'un llegat digne.
Invocant el vostre ajut,
pels blanencs guanyeu el signe
de la vida i la salut.
Vostre exemple ens sigui crida
per servir i per adorar.
Desvetlleu la fe adormida,
fills del poble cristià.


Goigs extrets del llibre "Els goigs de Blanes" de Doménec Valls

Sants Bonós i Maximià
Puig lo zel que os consumia
la corona os va guanyá:
Defensáunos nit y dia,
Sants Bonós y Maximià.

L'ayre pur de la marina
va gronxar vostre bressol;
prompte 'l cor, com la gavina,
cap al cel aixecà 'l vol
tan bon punt se os descobria
la fé ab un Deu sobirà:
Defensáunos nit y dia,
Sants Bonós y Maximià.
...
Abatut lo paganisme
la la lley de la vritat,
s'extengué vostre heroisme
com lo sol la claredat;
llavors Blanes, que os volia,
per patrons vos proclamá:
Defensáunos nit y dia,
Sants Bonós y Maximià.
...
Ja que al Cel teníu estada,
vetllau sempre aquest terrer;
de la vila y sa encontrada
feune 'l vostre claveller,
y sí 'l gram hi renaixia,
¡capgireulo mar enllá!
Defensáunos nit y dia,
Sants Bonós y Maximià.


Goigs extrets del llibre "Els goigs de Blanes" de Doménec Valls


Sants Bonós i Maximià
Imploram ab devoció
vostre favor y clemencia,
Bonoso y Maximiano,
Blandenses por excelencia.

En Blanda antigua ciutat,
vuy de Blánes noble vila,
com Iris de pau tranquila
per il·lustrada habeu nat;
honra sens igual li ha dat,
vostra gloriosa presencia.

Estrellas sou ab rahó
que feu cel la patria vostra
y lo ampararla demostra
quant grata fou la el·lecció
de un y altre patró
logra Blánes la influencia.

Repetim ab devoció
d'estos patrons la clemencia:
Bonoso y Maximiano,
Blandenses per excelencia.

Goigs extrets del llibre "Els goigs de Blanes" de Doménec Valls

Fornícula a Blanes, dedicada a Sants Bonós i Maximià
Més informació d'aquests sants a Wikipedia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada