22 de gener: Sant Vicenç.
23 de gener: Sant Ildefons. 24 de gener: Sant Francesc de Sales. 25 de gener: Conversió de Sant Pau. 27 de gener: Sant Mer.

diumenge, 4 de març de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Núria (Ripollès, Girona)

En una freda montanya
se n' es volguda pujar:
La Mare de Deu de Nuria
anemla tots á visitar.

En una freda montanya
en lo bisbat de Urgell
está sempre aparellada
pera donarnos remey;
y dar fills á las casadas
que no poden infantar.

Cosa fou miraculosa,
feta per voler de Deu,
que una creu, olla y campana
trovaren al costat seu;
tot dintre de aquella cova
dins la qual varen trobar.

Oh molt gloriós sant Gil,
que foreu fabricador
de aquesta pulida imatge
Princesa de tot lo mon;
fabriquéu en lo cor nostre,
qua la pugam tots llohar.
...
Puig de tots sòu advocada,
guardaunos del mal passar:
oh Mare de Deu de Nuria,
pera tots vulláu pregar.

Santuari de la Mare de Déu de Núria
Vitrall a la Mare de Déu de Núria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada