Mes de juny: Sagrat Cor de Jesús.
22 de juny: sant Paulí de Nola. 24 de juny: sant Joan Baptista. 26 de juny: sant Josepmaria. 29 de juny: sant Pere i sant Pau. 30 de juny: sant Marçal.

dissabte, 31 de març de 2012

Al Sant Crist d'Igualada, de Mn. Cinto Verdaguer

Sant Crist d'Igualada
Més informació
Estimala de cor, noble Igualada,
la Imatge de Jesús crucificat;
adoral á sos peus agenollada
al que 'ls cels y la terra han adorat.
Arbora eixa Bandera inmaculada
sobre 'ls turons del Bruch y Montserrat,
y ab l' esperit de nostra pátria amada
dígasli així á la pobre humanitat:
"Miral: es ton espós, esposa ingrata,
mes que la creu ta ingratitut lo mata.
Oh! pósal per sagell sobre ton front:
fes de son cor, que enamorat te crida,
cor de ton cor y vida de ta vida,
que Jesucrist es l' ánima del mon."

-S'ha respectat l'escriptura catalana de l'època-


Composició pel Dijous Sant de 1890 i publicada en La Veu de Montserrat, el dia 10 de maig de 1890, en el Centenari del Sant Crist. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada