Entrades

Sentiments de les Ànimes del Purgatori. Sant Martí de Centelles (Osona, Barcelona).

Clamors de les Ànimes. Manacor (Mallorca)