Goigs a sant Agapit patró de Nefiac (Rosselló, França)

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIOS MARTYR SAN AGAPIT, PATRÓ DE LA COMUNA DE NEFFIACH. Any 1822.

Sant Agapit es celebra el 18 d'agost

Puix de Deu sou elegit,
Per obrar prodigis grans;
Ajudau als Christians,
Gloriós San Agapit.

Prop de Roma en Palestina,
Per Catolichs desenganys,
Essent jove de quinse anys,
Vos cridá virtud divina;
Ella u's encamina
Al triumfo concedit.
...
Vos implora en sa dolencia
Neffiach y lo Contorn,
Fent cessar en tot lo torn
Lo flagell de Pestilencia;
Tots ab molta reverencia
Vot solemne han oferit.


Església de Santa Maria de Nefiac
Foto: K.Weise


Comentaris

Publica un comentari a l'entrada