Sentiments de les Ànimes del Purgatori. Sant Joan de les Abadesses (Ripollès, Girona).

SENTIMENTS DE LAS ÁNIMAS DEL PURGATORI LOS QUALS SE CANTAN EN LA IGLESIA COL·LEGIATA DE LA VILA DE SANT JOAN DE LAS ABADESSAS BISBAT DE VICH.


O mortal y viador,
que tant olvidats viviu:
A las ánimas ohiu,
que cridan: ay qué dolor!

Ay católichs cristians!
que excessivas son las penas
patim en estas cadenas
lligadas de peus y mans;
lliuraunos de aquest rigor,
puig es cert poder teniu.
...
Ditxosa será la sort
dels quins donau adjutori
per exir del Purgatori,
os valdrem en vida y mort;
del judici lo furor
templarém, si quan viviu.


Comentaris