Sentiments de les Ànimes del Purgatori. Sant Martí de Centelles (Osona, Barcelona).

DOLOROSOS SENTIMENTS DE LES SANTES ANIMES DEL PURGATORI QUE ES CANTEN A LA PARROQUIA DE SANT MARTI DE CENTELLES, BISBAT DE VICH.


Oh mortals, i viadors!
que tan olvidats viviu!
a les Animes oiu,
que criden: Ai quin dolor!

Ai catòlics cristians!
que excessives són les penes
patim en estes cadenes
lligades de peus i mans:
Lliureu-nos d'aquest rigor,
puig és cert poder teniu.
...
Almoines i oracions,
misses, visites d'altar,
confessar i combregar,
penitències i perdons,
vos supliquem per amor
de Jesús, Fill de Déu viu.
...

Font: bibliogoigs

Comentaris