Goigs a sant Llàtzer. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT LLATSER, QUE'S VENERA EN LO PADRÓ, CAPELLA DEL MATEIX NOM, EN LO CARRER DEL CARME DE LA CIUTAT DE BARCELONA.

Sant Llàtzer el leprós

Puig tresor de gran valia
són sens fi vostres llahors:
guardaunos de leprosía,
San Llatser mólt gloriós.

Ab gran goig y alegría
passáreu mólt humilment
lo mal de la leprosía
sens dar fástich á la gent;
ab gran fe y zel ardent,
enviant á Déu clamors.
...
Los que tenen lepra y llagas,
si os invocan ab fervor,
troban contra aquellas plagas
ab vos sempre un protector;
y puig vos feu lo Señor
contra aquells mals poderós.

Als devots que nit y dia
estam demanant socós,
guardaunos de leprosía,
Sant Llatser mólt gloriós.


Plaça del Pedró de Barcelona amb la capella de Sant Llàtzer
Foto: Enric


Comentaris