Goigs a sant Guillem el Gran. Basílica del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

COBLAS EN ALABANÇA DEL GLORIOS HERMITÀ AGUSTINO SANT GUILLEM, LO QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE N.S. DELS REYS, VULGARMENT DITA DEL PI.

Sant Guillem el Gran o Guillem de Malavalle (1100-1157). Fou venerat a la Capella del Sant Crist de la Santa Espina de la Basílica del Pi (Capella de Maria Desolada). Aquesta capella fou dedicada en els seus inicis a santa Magdalena i sant Guillem. En alguns llocs es celebra el 10 de febrer i en d'altres el 16 d'octubre.

Puix per vostra Santedàt
Deu vos fa tant portentòs,
vullaunos ser Advocàt
Sant Guillem molt Gloriòs.

Illustres Pares lograreu
tenir en Sanch, y en riquesa,
Duchs, y Comptes heretareu
de la mes alta Noblesa:
Y en tant lustròs estàt
foreu Princep poderòs.
...
No te sols de Vos reparo
la Parroquia del Pi,
Patrò sou, y gran amparo
de tots los Faels sens fi:
Puix gosàm tal dignitàt
d'un Patrò tal com sou Vos.

Sant Guillem de Deu amàt
puix Deu vos fa portentòs
mostràu sempre pietàt
ab los que tenen fé ab Vos,
vullaunos ser Advocàt
Sant Guillem molt Gloriòs.

Font: bibliogoigs

Capella de Maria Desolada on antigament es venerava a sant Guillem. Ara a més del Crist i la Mare de Déu s'hi veneren a santa Gemma, santa Rita i el Nen Jesús de Praga. Foto: Jordi Ferrer.

Interior de la Basílica. Foto: Andy Mitchell.


Comentaris