Goigs a sant Norbert. Monestir de Bellpuig de les Avellanes. Os de Balaguer (La Noguera, Lleida).

GOIGS DEL GLORIÓS ARQUEBISBE Y CONFESSOR S. NORBERT, FUNDADOR DE LA ORDRE DE CANÓNGES REGULARS PREMOSTRATENSES, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DEL MONASTIR DE BELLPUIG DE LAS AVELLANAS, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 6 DE JUNY. Any 1873.

Sant Norbert de Xanten

Ja que en vos protector cert
troba lo fiel desvalgut:
Fèu que l'eterna salut
pugám lograr, Sant Norbert.

De Cléves en lo ducat
Santen patria vos doná,
fill dels Senyors vos honrá
de Gennep lo rich comptat;
de aqueix mon la vanitat
seguíreu jove inexpert.
...
Una nova Ordre fundáreu
de canónges regulars
ab vostres familiars,
als que blanch hábit donáreu,
tal com un dia lográreu
ser per la Vérge cubert.
...Comentaris