Goigs als màrtirs sant Honest i sant Liberat. Collbató (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS QUE EN ALABANSA DE SOS PATRONS SANT HONEST, Y SANT LIBERAT, CANTA LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT CORNELI DE POBLE DE COLLBATÒ, BISBAT DE BARCELONA, DELS QU'LS VENERA SAGRADAS RELIQUIAS. Any 1760.

Sants Honest i Liberat

Puix ab Deu haveu triumfát
de la Impietat vencedors;
siàu nostres Protectors
Sants Honest, y Liberát.

Quant la impietat inhumana
del Gentilisme cruel
persegui la Lley Christiana,
mes se encenguè vostre zel:
y ab constancia mes ufana
resplendí la Charitat.
...
Lo Patrocini afiança
est Poble de Collbatò,
puix en tots sos mals alcança
lo remey, y protecciò;
en sos Patrons esperança
la major seguretat.
...
Puix est Poble os ha implorát
que ab Deu siàu valedors;
siàu nostres Protectors
Sants Honest, y Liberát.


Església parroquial de Sant Corneli de Collbató, als peus de la Muntanya de Montserrat. Foto: olesademontserrat.cat


Comentaris