Goigs a sant Francesc Caracciolo

GOIGS EN LLAHOR DE SANT FRANCISCO CARACCIOLO FUNDADOR. QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 4 DE JUNY. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGIA. Any 1869.

Imatge de sant Francesc Caracciolo a Sant Pere del Vaticà
Cofundador de l'Orde dels Clergues Regulars Menors (pares "caracciolins" o d'Adorno).

Puix la caritat y amor
Vos feu serafí abrasat;
Caracciolo enamorat
Inflameu lo nostre cor.

Flor tan galana brotá
D'Italia en lo bell jardí,
Deu la cuidá y benehí
Ab sa benéfica má:
Y vá omplir l'immensitat
Lo seu balsámich olor.
...
Ab Adorno sacerdot
De virtut molt eminent,
Vos juntareu, y al moment
Cumplireu vostre sant vot:
Un Institut heu fundat
Que de la Esglesia es honor.
...Comentaris