Goigs a sant Llibori. Església del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE SANT LIBORI, ADVOCAT DE MAL DE ORINA, PEDRA, Y HYLLADA, QUES CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA. Any 1688.

Sant Llibori o Libori es celebra el 9 d'abril

Puix que del alt Consistori
teniu virtut ensalçada,
de pedra, y de mal de Hyllada,
deslliuraunos Sant Libori.

La florida juventut
encesa en caritat,
en la patria ha donat
de olor la gran virtut:
à tot lo mon 'es notori
lo molt que fonch esmaltada.

Per presagi de gran zel
de doctrina, y santedat,
en ardentissim Prelat
vos ha elegit lo Cel,
per honrar lo territori
de la patria estimada.
...Església de Santa Maria del Pi, a Barcelona


Comentaris