Goigs a santa Llúcia. Balsareny (Bages, Barcelona).

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MARTIR STA. LLUCIA ADVOCADA PER LO MAL DE LA VISTA QUE'S VENERA EN LA PARROQUIA DE BALSARENY.

Santa Llúcia

Puig al cel teniu posada
molt amada,
o Llucia de Cristo esposa,
ohiunos, Verge gloriosa.

En poca edat vostra vida
fou servida
de alt Deu la omnipotencia,
a mostrá sa excelencia,
i sens mida
observan en sa obediencia:
de tantes virtuts dotada.
...
En aquesta vida trista,
de la vista
vos tením per protectora,
aquí favor vos implora
dáuli vista
amb llum clara i ben sonora
guiáunos, mártir sagrada.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Comentaris