Goigs a sant Fèlix de Valois

GOIGS AL GLORIÓS PARE Y PATRIARCA SANT FELIX DE VALOIS, FUNDADOR DEL SAGRAT ORDE DE LA SMA. TRINITAT REDEMPCIÓ DE CATIUS. SA FESTA À 20 DE NOVEMBRE*.
*Actualment es celebra el 4 de novembre.

Puix del Cel alcançau Vos,
tanta virtut, y eficacia,
del Cel alcançaunos gracia,
Pare Sant Felix Glorios.

Clavell de purpura Real,
vos fa vostra descendencia,
adornát per excelencia:
de la gracia ab lo caudal:
Y com á flor celestial,
os elegeix Deu á Vos.
...
Mil maravellas obrau,
al que en vos, gran Sant confia,
y á qui súplica os envia,
favor del cel li alcançau:
Als devots los ajudau,
per ser en tot poderós.
Comentaris