Goigs dels sants de Barcelona: Eulàlia, Cugat, Sever, Pacià, Oleguer, Nolasc, Ramon de Penyafort, Maria de Cervelló, Oriol

GOIGS A LLAOR DELS SANTS DE BARCELONA. Any 1958.
Santa Eulàlia, sant Cugat, sant Sever, sant Pacià, sant Oleguer, sant Pere Nolasc, sant Ramon de Penyafort, santa Maria de Cervelló, sant Oriol. 


Puix al Cel Déu us corona,
Sants, que honreu nostre Bisbat:
Feu de nostra Barcelona
un verger de santedat.

Com estels heu tret florida
en el cel barceloní,
i amb la llum de vostra vida
feu més dret nostre camí.
Rics joiells de la corona
que duu al front nostra ciutat.
...
Puix amb joia ben pregona
vostres "goigs" havem cantat:
Feu de nostra Barcelona
un verger de santedat.

Comentaris