Cobles a l'ermità de Samalús, mn. Ramon Garriga i Boixader.

COBLES A LLAOR DE L'ERMITÀ DE SAMALÚS MOSSÈN RAMON GARRIGA

Mossèn Ramon Garriga, l'ermità de Samalús, escriptor i poeta,
també conegut com el capellà de la sotana esparracada...

Puix viviu en companyia
de Maria i de Jesús,
doneu-nos pau i alegria,
ermità de Samalús.

Heu bastit la vostra casa,
com si fos un niu d'ocells,
entre la serra i la rasa
tota voltada d'arbrells.
Us besa el sol cada dia,
no us fa la lluna refús.
...
El vostre esguard ¡com s'afua
albirant, al llarg del rost,
els amics que en gran corrua
vénen l'últim jorn d'agost!
I en trobar-vos, jo diria
que ens surt a rebre Jesús.

Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Font: Associació d'Estudis Torellonencs


Comentaris