Goigs a sant Arcadi i companys màrtirs de Salamanca

GOIGS EN LLAHOR DE S. ARCADI Y COMPANYS MARTIRS, PATRONS DE LA VILA DE MEDINA-CELI. QUAL FESTA SE CELEBRA LO DIA 13 DE NOVEMBRE. Any 1870.

Els cinc sants Màrtirs de Salamanca o Cossos Sants de Medinaceli
Cap a l'any 610 va arribar a Medinaceli un carro portat per bous que amb decisió va anar a l'església de San Román. En el carro hi anaven els cossos d'Arcadi, Pascasi, Eutiquià, Probo i Paulí. Tots ells nascuts a Salamanca i eren soldats d'alta graduació del Rei Genseric i que van morir màrtirs davant de la seva negativa de convertir-se a l'arrianisme. 
 
Puix vostre preciosa mort
gloria eterna os ha donat,
alcansaunos, igual sort,
Arcadi, martir sagrat.

En l'Espanya afortunada
de l' Iglesia rich jardi,
entre tantas flors florí,
la mes flagrant y preuada,
donant á la llum del dia
un fill benaventurat.
...
L' Iglesia avuy congregada
nel Concili Vaticá
exten cap al Cel la má
demanánt ser amparada;
l'infern va donànt contra ella
lo mes fort y últim combat.
...
Per çó á Vos y al noble estol
de Martirs l' Iglesia clama,
mentre en Roma se proclama
de la fé 'l mes viu consol;
allí está nostra esperansa
font d'eterna veritat.Comentaris