Goigs al rei sant Ladislau

GOIGS EN LLAHOR DE SANT LADISLAO, REY D'HUNGRÍA, QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 27 DE JUNY. COMPOSTS PER UN ESTUDIANT DE TEOLOGÍA. Any 1870.

Ladislau I, anomenat el Sant (27 de juny de 1046 - 29 de juliol de 1095), va ser rei d'Hongria des de 1077 fins a la seva mort. Va ser canonitzat l'any 1192.

Estel de bells resplandors,
Rey d'heróica santedat,
Escolteu nostres clamors,
Ladislao afortunat.

Dols aroma despedeix
La rosa de bon matí,
Quan ab son raig carmesí
Lo sol ixent la fereix;
Pero olor milló esbargeix
Gran rey, vostra santedad.
...
¡Oh Princep sant y eczemplar!
Lo cor d'aquell Rey formeu
Que dintre poch aydant Deu
A Espanya ha de governar:
Ell es el que ha de salvar
Aquest pays desgraciat.


Font: bibliogoigs


Comentaris