Goigs al bisbe sant Filogoni d'Antioquia

GOIGS DEL GLORIÓS SANT FILOGONI, BISBE Y CONFESSOR, LA FESTA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 20 DE DESEMBRE. Any 1875.

Sant Filogoni d'Antioquia

Ja que de zel y valor
donáreu clar testimoni:
Gloriós bisbe Filogoni
preguéu per tots al Senyor.

Nasquéreu en lo Orient
per ser son ástre brillant,
y fóreu ja desde infant
educat cristianament;
vostre superior talent
cultiváreu ab ardor.
...
De vostra festa l'discurs
Sant Crisostom predicá,
y en ell á tots explicá
de vostra vida lo curs,
dihent que en vos lo recurs
troba qui os crida ab bon cor.
...
De Antioquia Pastor
terror y espant del dimoni:
Gloriós bisbe Filogoni
siáu nostre protector.

Font: bibliogoigs


Comentaris