Goigs als Sants Màrtirs de Manlleu (Osona, Barcelona)

GOIGS DELS GLORIOSOS MÁRTYRS DE JESUCRIST SANT VÍCTOR, SANT PACÍFICH, SANTA JUSTA Y SANTA CLARA, QUALS RELÍQUIAS SE VENERAN EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DE MANLLEU. Any 1906.

Els Sants Màrtirs de Manlleu: Víctor, Pacífic, Justa i Clara.
Segons els Goigs es celebren el 4t diumenge d'octubre.

Puix son cada día tantas
las gracias que'ns alcanseu:
Que vostras reliquias santas
sian lo escut de Manlleu.

Víctor gran esfors indica,
Pacífich constancia rara,
y'l nom de Justa y de Clara
virtut eminent publica;
aixís la gracia se explica,
ab que vos adorná Deu.
...
Vostras reliquias vingueren
en lo any mil siscents vuytanta;
y en Manlleu la fé era tanta
que ab poch temps altar tingueren
lo fervor ab que's reberen
en urna tant rica 's veu.
...


Font: bibliogoigs

Arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu
Goigs al retrobament de l'Arqueta...
Foto i més informació: Museu Episcopal de Vic

Església parroquial de Santa Maria de Manlleu
Foto: Francesc Ojeda


Comentaris