Goigs a sant Llibori. Perpinyà (Rosselló, França).

GOIGS DE SANT LIBORI ADVOCAT DE MAL DE ORINA, PEDRA Y HILLADA, QUE'S CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT-JAUME DE LA VILA DE PERPINYÁ.

Sant Libori o Llibori en el retaule de la capella que té dedicada a l'església de Sant Jaume del Puig de Perpinyà. Foto: Finoskov.

Puix que del alt Consistori
Teniu virtud alcansada,
De Pedra y de mal de Hillada,
Deslliuráu-nos Sant Libori.

Desde vostra juventud,
Inflammat de caritat,
A vostra patria aveu dat
Gran olor y gran virtut;
A tot lo mon es notori
Lo molt que l'aveu honrada.
...
Si mals en lo cos humá,
Entrant pera tots costats,
Son pera vos desterrats,
Com á Metje soberá,
Ab lo vostre adjutori,
Es la Orina remediada.

Ab lo vostre petitori,
En lo cel tingam posada,
De Pedra y de mal de Hillada;
Deslliuráu-nos Sant Libori.


Campanar de l'església de Sant Jaume del Puig de Perpinyà. Foto: Vinckie.

Capella de Sant Llibori a l'església de Sant Jaume del Puig de Perpinyà
Foto: Finoskov


Comentaris