Goigs a sant Jacint. Antic Convent de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE ST. JACINTO, QUES CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA, EN LO CONVENT DE SANTA CATHARINA VERGE, Y MARTYR DE BARCELONA.

Sant Jacint de Cracòvia

Puix vos ama tant Maria
queus promet del Cel favors;
Siau nostre llum, y guia
Sant Jacinto gloriós.

Doná Polonia ditxosa
pedras de molt gran quilát,
com es la pedra costosa
del Jacint calificat:
La millor que Candia cria
no tel' fondo tant preciós.
...
En tota necessitát
queus reclaman los devots,
ja may los havéu faltát,
ans los dáu favors a tots:
En treballs, y malaltia
acudiu sempre ab socós.

Puix podéu tant ab Maria,
oferiuli nostres plors;
Siáu nostre llum, y guia
Sant Jacinto goriós.


Edició del 1744. Font: Biblioteca de Catalunya.

Claustre, convent i església de Santa Caterina on actualment hi ha el Mercat de Santa Caterina de Barcelona. Gravat de la primera meitat del segle XIX extret de la web monestirs.cat on hi ha més informació.


Comentaris