Goigs a sant Pacífic de Sant Severí

GOIGS EN HONOR DE S. PACÍFIC DE SAN SEVERINO DE L'ORDRE DE FRARES MENORS DE SANT FRANCESC. SA FESTA EL 24 DE SETEMBRE. Any 1947.

Sant Pacífic de Sant Severí

Si PAU volíeu trobar
Preneu per guia
Qui essent Frare Franciscá
Nom en rebia.

Noble família el bressol
Gronxolà amb gallardia
De qui resplendeix com Sol
I era Sant, tot just naixia.
Sense posta brillarà
¡De PAU la llum ens envia!
...
¡Sol de virtuts resplendent!
Quan a la posta arribava,
Era com Sol ixent,
I a la eterna glòria entrava
En regne de PAU irá
El que prengui com a guia...

Si PAU volíeu trobar
Seguiu la via
Del Sant Frare Franciscá
Que nom n'havia.Comentaris