Goigs a santa Eulàlia. Campdorà al municipi de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS EN LLAHOR DE SANTA EULARIA, VERGE Y MARTYR, PATRONA DE LA PARROQUIA DE CAMPDURÁ, BISBAT DE GIRONA. SA FESTA 'S CELEBRA 'L DIE 10 DE DESEMBRE. Any 1902.

Santa Eulàlia de Mèrida

Puix del Cel la senyoria
lo martyri us alcansá:
Siau sempre amparo y guía
dels vehins de Campdurá.

Dins de Mérida vejereu
la primera llum del sol,
la noblesa que tinguereu
la vau rebre en lo bressol;
la fe ardent que us enaltia
vostre pare us la inspirá.
...
A Girona us dedicaren
una esglesia á vostre honor;
fins los moros respectaren
d'aquell temple l'explendor:
¡del francés la tirania
brutalment lo profaná!
...


La muralla de Girona i el campanar de l'església de Santa Eulàlia Sacosta, també anomenada de Santa Llúcia Sacosta per la veneració que hi havia a santa Llúcia en un altar de l'església. Es troba al sector de Sant Pere de Galligans i n'era sufragània l'església de Campdorà. Foto: Enric.

Porta d'entrada a l'església. Primitivament era una petita església de 8 m de llargada per 5 m d'amplada. Amb l'ampliació del segle XVI esdevé una església de planta quadrada amb tres naus separades per columnes cilíndriques de poc gruix i molt baixes. El campanar, destruït per un llamp, fou restaurat al segle XIX, afegint-se un cos molt estret d'estil modernista. Foto: Enric.

Interior. Foto: Enric.


Comentaris