Goigs a sant Blai. Pesillà de la Ribera (Rosselló, França).

GOIGS EN LLOANÇA DEL GLORIÓS SANT BLASI BISBE I MÀRTIR PATRÓ DE PEZILLÀ DE LA RIBERA. Any 1973.

Sant Blai curant un noi que s'havia empassat una espina encallada en el coll. Sant Blai és invocat pel mal de coll.

O Sant Blasi, glorios,
Nostra veu deprecatoria,
Quan preguem el bon Jesus
Tingueu sempre en la memoria.

A Sebastia, en Armenia,
Vareu neixer, sant baro;
D'una devota familia
Deu vos acordà el do;
Enmig d'un poble idolatra
Vostra gracia fou notoria.
...
Guardeu-nos de malaltia,
Sobretot del mal de coll;
Protegiu-nos cada dia
De contagi qualsevol;
Ja que sou bon cirurgià
Segons ho diu la historia.
...
Ja que Deu us coronà,
O Sant Blasi, en la gloria
Protector de Pezillà,
Teniu-nos en la memoria.


Església de Sant Feliu de Pesillà de la Ribera.
També anomenada de les Santes Hòsties, pel miracle que s'hi va produir, amb un culte al Sant Sagrament que continua avui dia.
Foto: Google Maps.


Comentaris