Goigs a la Mare de Déu de Guadalupe del segle XVII. Edicions de Girona i Barcelona.

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE I ESTAMPADES EN GERONA. ANY 1626. 
ALABANSAS DE NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE. Barcelona 1684.

Majòlica de la Mare de Déu de Guadalupe

Ab Gran goig y alegria
Christians esta jornada,
llohem la Verge Maria
Guadalupe intitulada.

Llohemla primerament
com à Reyna singular
mare del Omnipotent
pera quens vulla ajudar
puix es amparo y guia
de la gent desamparada.

Vos sou aquella que fereu
en Roma cessar la pesta
quant a Sant Gregori venreu
fer prosesso manifesta
los Angels en aquell dia
cantaren Verge Sagrada.
Reyna celestial Maria
vúy sereu regosijada.
...


Edició del 1656. Font: Biblioteca de Catalunya

Edició del 1684. Font: bibliogoigs.


Comentaris