Cobles a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

COPLAS NOVAS DE NOSTRA SEÑORA DEL MIRACLE PER EXORTAR Á LA CONTINUACIÓ DE LA OBRA.

Mare de Déu del Miracle de Riner

Devots de aquesta terra
Que al Miracle heu estat,
Haureu reparat l'obra
Que 's diu de n' Flavia;
Donchs ara passan cosas
Que donan bon señal,
Que si ell no la acaba
Algú la acabará.
...
Ditxós qui podrá veurer
Lo Miracle acabat;
Encara mes ditxosos
Los que haurán côperat;
Aquí ben satisfets
Serán los seus treballs
Y allá dalt de la Gloria
Molt més remunerats. Amen.


Comentaris