Goigs a sant Cristòfol, de l'any 1676.

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR SANT CHRISTOFOL PREDICADOR APOSTOLICH.

Majòlica de sant Cristòfol a Tavertet

Puix vos feu lo Salvador
un sant tant aventatjat:
Christofol Martyr Sagrat
siau nostre intercessor.

Ab gran fervor, y esperit
à molta gent predicareu,
y per quantas parts passareu
lo ver Deu sou obehit:
dexant ab intens dolor
al home mes obstinat.
...
Es testimoni patent
de vostra gran fortaleza,
demunt del Coll la grandeza
portar del Omnipotent:
la virtut, brio, y valor
hos feren tant alentat.

Ia que ab'devociò en lo cor
vostra vida avem cantat:
Christofol Martyr Sagrat
siau nostre intercessor.

Font: bibliogoigs


Comentaris