Goigs als màrtirs de Cabrera. Cabrera d'Anoia (Anoia, Barcelona).

GOIGS ALS MÀRTIRS DE CRIST JUSTÍ I BENET, FELICÍSSIMA I TRANQUILINA, LES RELÍQUIES DELS QUALS SE VENEREN EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CABRERA DEL PENEDÉS*.
*Denominació durant la Segona República Espanyola.


Puix la celestial Esfera
heu merescut habitar;
Volgueu-nos sempre ajudar
Màrtirs Patrons de Cabrera.

Tot just a la llum isquereu
de virtuts indicis dàreu,
i quan en anys avensàreu
mes en les virtuts cresquereu.
Volguereu en tota era
en la Fé de Déu brillar.
...
De quatre perles formoses
es conrea est sortós Poble,
quedant molt il·lustre i noble
per eixes prendes precioses.
Poble sortós, que venera
un tresor tan singular.
...
Puix que la comarca espera
de vostres mans el empar.
Volgueu-nos sempre ajudar
Màrtirs Patrons de Cabrera.


Església de sant Salvador, al costat del Castell de Cabrera d'Anoia.
Foto: Albert Esteves


Comentaris