Goigs a sants Abdó i Senén. La Vall d'Uixó (Plana Baixa, Castelló).

GOIGS EN LLOANÇA DELS SANTS MÀRTIRS ABDÓ I SENENT, SANTS DE LA PEDRA, PROTECTORS DE LES COLLITES, VENERATS A LA VALL D'UIXÓ.

Sants Abdó i Senén, els Sants de la Pedra.

Màrtirs de Déu molt amats,
germans Abdó i Senent,
us preguem tots humilment
siau nostres advocats.

Setze anys a penes complíreu
vós, Abdó, d'edat major,
i ja del bon Déu l'amor
abans que el món preferíreu,
i prestament avorríreu
les més altes dignitats.
...
La Vall d'Uixó i son poblat
us venerem amb amor
i esperem plens de fervor
que ens beneïu de bon grat.
Protegiu nostres sembrats
de pedra i d'adversitats.

Puix de glòria coronats
triomfeu eternament,
us preguem tots humilment
siau nostres advocats.


Església parroquial del Sant Àngel Custodi de la Vall d'Uixó.

Imatges de Sant Abdó i Sant Senent a l'església del Sant Àngel Custodi
Fotos: Millars


Eremitori o pedró situat al cim conegut com "el Sant de la Pedra" a uns 2 km en línia recta des de la Vall d'Uixó. Dedicat als Sants de la Pedra, sants Abdó i Senent. Foto: ermitascomunidadvalenciana.com

Majòlica del Pedró del Sant de la Pedra.
Foto i més informació: ermitascomunidadvalenciana.com


Comentaris