Goigs a la Mare de Déu del Remei. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS EN LLOANÇA DE LA MARE DE DEU DEL REMEI QUE ES VENERA EN EL SEU SANTUARI DE LA CIUTAT DE VICH.

Mare de Déu del Remei de Vic. Foto de la parròquia.

Mare del gran Creador,
del Remei sou invocada:
Remeieu, Verge Sagrada,
als qui us demanen favor.

Tot allò que demaneu
al Verb, Fill de l'Etern Pare,
fàcilment Vós ho alcanceu
recordant-li que sou Mare.
Per tal nom sou exaltada
i digna de tot honor.
...
Vostra imatge aparagué
per divina providència,
la ciutat sempre us tingué
gran amor i reverència,
i de segles venerada
amb confiança i fervor.
...
O, Mare, puix sou per Vich
Remei temporal i etern,
digneu-vos dar-nos abric
contra els atacs de l'infern.
I al fi de nostra jornada
presenteu-nos al Senyor.


Font: Antoni Prat i Puig

Oració a la Mare de Déu del Remei de Vic:
Déu-vos-salve, oh, Maria Immaculada, Verge Santa del Remei! 
Gireu vostres ulls, Regina, apiadada, sobre la Plana de Vic. 
Vós sou tota nostra vida i esperança, dels qui cerquem bon remei, a Vós prega i sospira, ben confiada, tota la plana de Vic.
Per tots els nostres fills pregueu, ben amorosa, Verge Santa del Remei!
I vingui la gràcia de Déu, ben abundosa, sobre la Plana de Vic. Amén

Església del Remei de Vic
Foto: Marta.tapia1


Comentaris