Cant de les Benaurances: Benaurats seran...


1- Tots aquells qui estimen ser pobres entraran al regne del cel.

Benaurats seran i hereus d'un cel etern. Benaurats seran prop de Déu.

2- Els qui amb cor sincer s'humiliïn fins la terra i tot serà d'ells. Benaurats...

3- Els qui aquí gemeguen i ploren consolats seran certament. Benaurats...

4- Tots aquells qui volen justícia saciar podran fam i set. Benaurats...

5- Els qui el seu germà compadeixen, compadits seran ells també. Benaurats...

6- Tots els nets de cor entre els homes cara a cara, al cel, veuran Déu. Benaurats...

7- Els qui sembren pau mentre viuen, s'anomenaran fills de Déu. Benaurats...

8- Els qui el món injust persegueixi, guanyaran el regne del cel. Benaurats...
Comentaris