Cobles a Nostra Senyora de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat a la Santa Cova. Foto: Josep Maria.

Puix tenguereu tota hora
per palau lo Montserrat,
no desampareu, Senyora,
vostres fills del Principat.


Montserrat,  munt singular,
per Vos, molt gentil aurora,
mils de gràcies atresora
si les sap hom reclamar:
puix domina terra e mar
ab resplendor que enamora,
no desamapareu, Senyora,
vostres fills del Principat.

Barcelona us ha tenguda
com sa perla un rich anell;
e de maures combatuda,
vol salvar tan rich joyell:
la muntanya es guardadora
de tresor axí stimat.
No desamapareu, Senyora, etc.

Pus que steles vos mostraren
molts dissaptes a uns pastors,
mentrels angels entonaven
himnes divinals a chors,
fonch la nova precursora
de vostra alta voluntat:
no desampareu, Senyora, etc.

De Manresa en tal sahó
vengueren gent ab lur Prelat,
qui us van dur en processó 
tot cantant per lo serrat:
aplegant ací, alhora
romangué tot hom soptat.
No desampareu, Senyora, etc.

Ací stau, Arca sagrada,
en aquest loch benehit;
e daquell Déu infinit
fou la prenda mes aymada:
Ell vos feu intercessora
daquest poble noble e honrat;
no desampareu, Senyora, etc.

En Johan Daustria guiareu
a les aygues de Lepant;
ab ses naus desbaratareu
Mafumet agonitzant;
foreu stela salvadora,
 restál Lurch anorreat:
no desampareu, Senyora, etc.

Ací Ignasis admirables,
ací Nolaschs gloriosos
e Calasanç, piadosos,
 visitaren vos afables.
A tots foren tornadora
ab infinita bondat,
no desampareu, Senyora, etc.

Dalt lo cim de la muntanya
benehíu nostre país,
 benehíu tota la Spanya,
feu ne vostre paradís.
Dels feels gentil pastora
benehíu vostre remat;
no desampareu, Senyora, etc.

Puix que illumenau tothora
des lo cor del Montserrat,
no desampareu, Senyora,
vostres fills del Principat.

Monestir de Montserrat. Foto: Josep Maria.


Comentaris