Cant d'Advent: Senyor, us esperem...


Senyor, us esperem

1- Senyor, us esperem, 
i aquesta esperança ens és vida;
Vós sou per al mortal
la llum la sendera i la vida.
Us esperem Senyor! Us esperem Senyor!

Visquem plens d'esperança
que el Senyor ja és a prop.

2- Sabem que sou Amor,
i en Vós la nostra ànima espera;
en Vós hem de trobar
perdó per la nostra flaquesa.
Mostreu-nos el camí! Mostreu-nos el camí!
Visquem...

3- Que els pobles de tot el món
s'apleguin en la vostra Església,
i units en vostre Amor
segueixin del cel la drecera.
Hem de fer un món millor! Hem de fer un món millor!
Visquem...

4- Vós sou aquest germà
que espera el servei i amor nostres;
allò que per ell fem
serà el servei i amor vostres.
Amb joia us esperem! Amb joia us esperem!
Visquem... Comentaris