Goigs al Sagrat Cor de Jesús. Santa Maria del Mar a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOITGS DEL SAGRAT COR DE JESUS QUE SE CANTAN EN SA CAPELLA DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DEL MAR.

Sagrat Cor de Jesús
Basílica de Santa Maria del Mar
Puig tant incendi de amor
dins de vos está reclús;
Dulcissim Cor de Jesus,
inflamáu lo nostre Cor.

Sant Joan en profecía
temps ha á Geltrudis vá dir,
que per lo temps ha venir
vostre amor se mostraría;
y se manifestaría
en lo mon vostre tresor.
...
Al endemá de la Octava
del Corpus voleu que sia
de vostra festa lo dia,
que vostre amor desitjaba:
ja molts anys ha que anhelaba
desfogarse ab tal ardor.
...


Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona
Foto: Túrelio

Comentaris