Goigs a santa Clotilde

GOIGS EN ALABANSA DE SANTA CLOTILDE, REYNA DE FRANSA. QUAL FESTA CELEBRA LA ESGLESIA EN LO DIA 3 DE JUNY.

Santa Clotilde de Borgonya

Si qui os invoca ha lograt
La eterna benaviransa,
Implorem vostra assistencia,
Clotilde, Reina de Fransa.

Un fatricidi cruel
Os deixá orfe molt noya,
Restant vos com una joya
Conservada per lo cel;
Preciosa com un estel
Sou del regne la esperansa.
...
Sent gentil vostre marit,
Sens parar á Deu pregáreu,
Plorosa li demanareu,
Poder veurel convertit;
Molt pogué lo vostre crit,
Y santa perseveransa.
...Comentaris