Goigs a santa Concessa verge i màrtir

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE Y MÁRTIR SANTA CONCESSA. NASCUDA EN LA CIUTAT DE CARTAGENA. L'IGLESIA CELEBRA SA FESTA LO DIA 8 D'ABRIL. Any 1887.

Santa Concessa de Cartagena
Desde l'escambell de gloria
hont Jesús vos ha posat:
Oh verge y mártir Concessa,
inspireunos santedat.

Quant lo mon un jorn gemia
ple de duptes y d'errors,
y la neu del paganisme
refredaba tots los cors,
un estel en Cartagena
entre boyras ha brillat.

De gentils pares nascuda
lluny de nostra santa fe,
vostre cor busca ben prompte
l'amor del Dèu verdadé,
sant Félix, fervorós bisbe,
lo baptisme os ha donat.
...
Puig vostras virtuts heroicas
gloria eterna 'os han donat:
Oh verge y mártir Concessa,
inspireunos santedat.Comentaris