Goigs a santa Fotina (la samaritana)

GOIGS EN LLAHOR DE LA INSIGNE PENITENTA DEIXEBLE DE JESUCRIST STA. FÓTIMA SAMARITANA. SA FESTA Á 20 DE MARS. Any 1870.

Santa Fotina (Fòtima), la dona samaritana convertida per Jesús.

Puig detestau lo pecat
per gracia molt sobrehumana,
sou noble Samaritana
exemple de humilitat.

Ab Cristo habeu conversada
gran dicha obteniu señora,
de una infelis pecadora
en Santa os ha transformada:
á Llusifer sou robada
queus lligava ab lo pecat.

Lo Bon Pastor Jesucrist
tan celós de sas obellas,
recullin va totas ellas
per escés de son amor:
una sols li fa dolor
que del aprisch se ha apartad.
...
Ya que al fi á Jesus heu dat
tanta aigua com vos demana,
¡O! Fòtima Samaritana
deslliuraunos del pecat.


La Samaritana o dona samaritana del pou és la protagonista d'un episodi de la vida de Jesús, narrat només a l'Evangeli segons sant Joan, als versicles 4, 4-26. La tradició ortodoxa anomena aquesta dona Fotina (de photos, "llum") i en les llengües eslaves s'anomena Svetlana ("llum").

.

Comentaris