Himne a Sant Miquel Arcàngel (mn. Cinto Verdaguer)

Sant Miquel Arcàngel


Qui com Déu!
(he respectat l'escriptura antiga del text)

De ¡Quí com Dèu! á vostre crit de guerra,
¡oh Arcángel sant Miquel!
á Llucifer llansáulo de la terra
com l'heu llansat del cel.

Un gran combat tingueren en la Gloria
Miquel y Belial;
l'Arcángel sant del carro de victoria
tragué 'l dragó infernal.

Arrossegant lo ters de las estrellas
en sa revolució,
caigué del cim la mes hermosa d' ellas,
tornada vil carbó.

De mon en mon l' apóstata rodava,
del cel fins al infern;
desde hont escup, com d'un volcá la lava,
veri contra l' Etern.

Ab Llucifer del infernal abisme
sortiren sas legions,
sols per llansar al front del Cristianisme
lo franch de las passions.

Desenvaynau l' espasa fulguranta,
que es pres nostre Pastor;
cobriu los fiels, cobriu la Iglesia santa
ab vostras alas d' or.

Del bon Pastor tornau á la ramada
los fills que l' han deixat,
y ab vostre escut guardau ma terra amada
del cim de Montserrat.

A sant Miquel prenemlo tots per guia,
soldats de Jesucrist,
ell romperá del mon en l' agonia
lo front del Anticrist.


Ermita de Sant Miquel a Montserrat
Montserrat des de la Creu de Sant Miquel (foto de la web www.descobrir.cat)

Comentaris