Goigs a santa Praxedis de Roma (en castellà).

GOZOS EN ALABANZA DE SANTA PRAXEDES VIRGEN. SU FIESTA Á 21 DE JULIO.

Santa Praxedis de Roma

Ya que en el cielo estais dando
A Dios eterno loor:
La gracia, ó feliz Praxedes,
Alcanzadnos del Señor.

Noble vuestro origen fuera,
O Praxedes gloriosa,
Y Roma la poderosa
Al mundo salir os viera;
Mereceis tener ¡que dicha!
Un santo por preceptor.
...
Supo Antonino malvado,
Que en vuestra casa se hallaban
Muchos cristianos que daban
Loor al Crucificado;
Que al instante los arresten
Manda con fiero rigor.
...


Se sap molt poc de la seva vida. Segons la tradició, era una jove, filla de sant Pudent de Roma (fill al seu torn de santa Priscil·la), "amic dels apòstols" i germana de santa Pudenciana. Les dues germanes, amb el prevere Pastor i el papa Pius I (140–154), van construir un presbiteri a la casa del seu pare, on començaren a batejar pagans. Pudenciana morí als setze anys, potser martiritzada, i va ésser sebollida amb el seu pare a les catacumbes de Priscil·la, a la via Salaria.

Com a cristiana, tenia cura dels cristians perseguits, els amagava a casa, visitava els empresonats i sebollia els morts. Va morir màrtir un 21 de juliol, sense que se'n sàpiga l'any. Va ésser sebollida amb el seu pare i la seva germana a la via Salaria.

.

Comentaris